Menü Bezárás

Életrajz

Dr. Drábik János, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője 1938. június 9-én született Budapesten. Csellistának készült. Zenei tanulmányait a budapesti Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban végezte. Ugyanitt érettségizett 1956-ban. Kéztörés miatt azonban pályaváltoztatásra kényszerült. 1960-ban fejezte be tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1968-ban pedig az ELTE Bölcsész Karán, ahol esti tagozaton filozófiát tanult. 1971-ben ügyvédijogtanácsosi vizsgát tett, előzőleg pedig a MUOSZ Újságíró Iskoláját is elvégezte.
1979 novemberéig különböző jogi, szerkesztői és államigazgatási munkakörökben dolgozott.

Amerikába történő távozását megelőzően az ERBE jogi osztályát vezette. A New York University-n folytatta tanulmányait és 1981-ben bejegyzett jogtanácsos lett New York Államban. 1983-ban Münchenbe került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol Kézdi Pál néven számos műsort írt és szerkesztett. Sorozatot írt többek között a sztálinizmusról, az amerikai alkotmányról, a neokonzervativizmusról, a Szovjetunió történetéről. Öt éven keresztül szerkesztette a világgazdasági magazint, és a demokratikus intézmények működését elemző „Nyugati Úton” c. programot. 1989. februárjában a Szabad Európa és a Szabadság Rádió elnöke a „Superior Performance Award” kitüntetésben részesítette az 1988-ban nyújtott teljesítményéért, elsősorban az amerikai alkotmányról készült 32 részes sorozatáért.

1983-tól aktívan részt vett a müncheni Széchenyi Kör tevékenységében, ahol több előadást is tartott. 1993-1998-ig a Széchenyi Kör titkára volt. Rendszeresen ír a Münchenben megjelenő Nemzetőr c. lapban, és más magyarországi napi- és hetilapokban. Tanulmányait több folyóirat is közölte. Az 1999-ben megindult Leleplező c. könyvújság főmunkatársa, majd nemzetközi főszerkesztő-helyettese. Rendszeresen tart előadásokat az emberközpontú társadalom, a demokrácia és a pénzrendszer összefüggéseiről. Alapító tagja a 2000. áprilisában megalakult „Összefogás a fennmaradásért” mozgalomnak, amelynek célja a magyar föld megőrzése, és Kert-Magyarország feltételeinek megteremtése, Magyarország gazdasági szuverenitásának a
visszaállítása, a résztvevő demokrácia megvalósítása, a népszavazás hatáskörének kiterjesztése, valamint a pénznek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként való kezelése. Jelenleg a nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggéseivel foglalkozó szakmunkán dolgozik.

1997-től 2000. márciusáig a Németországban működő magyar egyesületek, a BUOD elnökségének a tagja, 1996-tól az MVSZ választmányába is beválasztották, ahol Dél-Németországot képviselte. Az 1998-as parlamenti választásokon a KDNP képviselőjelöltje volt Budapest 1. számú választási körzetében. Nős, felesége vegyész, a müncheni egyetemen volt tudományos
kutató.

Dr. Drábik János írásai

Novus ordo seclorum – Az új világrend
A kamatkapitalizmus és a szervezett pénzhatalom
Emberközpontú vagy pénzközpontú gazdaság
Magánpénzrendszer vagy közpénzrendszer
Van-e kiút a kamatkapitalizmusból?
A Bilderberg Csoport és a Pinay Kör – A pénzoligarchia két elit testülete
A globális válságkezelés
A kábítószerkereskedelem és a pénzhatalom
Az illuminátusok szép új világa
2001. szeptember 11 – az új Pearl Harbor?
Miért kellett meghalnia Kennedy elnöknek? (1. rész)
Miért kellett meghalnia Kennedynek? (2. rész)
A Tavistock Intézet
„War on Terror”?
A „Skull and Bones” Társaság és az új világrend
Milyen lesz az új világrend?
A pénzoligarchia és a központi bankok
Akcióban a pénzkartell
Oroszország a világoligarchia uralma alatt
Ki felelős valójában a második világháború kirobbantásáért?
A Wall Street és a bolsevikok
Németország és a pénzoligarchia (1. rész)
Németország és a pénzügyi oligarchia (2. rész)
Az illuminátusok és Németország (1. rész)
A háttérhatalom stratégiája (2. rész)
Az inflációmentes pénzkibocsátás és hitelnyújtás
A szervezett magánhatalom
Ami a 2002. áprilisi választásokból kimaradt
A magyar demokratúra
Folytatódik az elit alkotmányozása
Kié legyen a magyar föld?
Kossuth és a független magyar pénzrendszer
MNB törvény, a szervezett magánhatalom „alkotmánya”
Miért jogos, hogy két közszolgálati televízió és rádió legyen?
Miért rossz az MNB monetáris politikája?
Javaslatok a mezőgazdaság finanszírozására
Miről legyen népszavazás?