Menü Bezárás

Közösségi finanszírozással készülő dokumentumfilmek

A történelem kutatásának egyes területei ma tiltva vannak. Egyes témák érinthetetlen tabuvá lettek, kutatásuk pedig adminisztratív és pénzügyi, néhány esetben jogi eszközökkel is korlátozva, sőt kifejezetten tiltva vannak.

Dr. Drábik János új filmjei

Kedves Barátaim, ügyünk Pártolói!

Nehéz időket élünk régóta, s Ti, akik látjátok azt is, hogy a színfalak mögött mi, miért történik, tudjátok, hogy a vihart hozó, életveszélyes felhők még csak gyülekeznek.
Mikor csap le a kultúrát, szabad, emberi világot elpusztítani készülő orkán – csak sejteni lehet.
Az erőviszonyok alapján bármilyen lehetetlennek is tűnik, bármennyire is reménytelen a vihar szítóival szembeni ellenállás, küzdelem, az igazságot felismerő és képviselő ember az utolsó lélegzetig küzd. Kell, hogy küzdjön a szabad, emberi világ fennmaradásáért. Isten, a Haza, és a Jövő Nemzedéke iránti szent kötelesség ez.
Ajánlom becses figyelmetekbe és kérem pártoló, segítő támogatásotokat, hogy a „100 évvel Trianon után” című alkotás után barátaimmal együtt elkészíthessük a „Háború Európa ellen” és a „Civilizációk Harca” munkacímeket viselő dokumentumfilmeket.
Ezek a filmek már nem pusztán a világhatalom ellenünk, nemzetünk ellen elkövetett merényletének valós háttereit tárják fel, hanem folyamatában, a kezdetek óta napjainkig, lépésről lépésre követi, magyarázza, bizonyítja a történések eddigi, valós mozgatórugóit és előre vetíti a ránk váró, ellenünk, az egyetemes emberi világ ellen készülő, sötét erők tervét.
Kérlek Benneteket, álljatok mellénk, mögénk, hogy éppúgy, mint a „100 évvel Trianon után” című film elkészítésénél, ezek az alkotások is közösségi összefogással mutassák fel a gondolkodó világnak és egyben a világot uraló háttér hatalomnak, hogy még talán – Isten segítségével – nincs vége a küzdelemnek, még talán – ha összefogunk – megmenthető az emberi létezés két, Istentől kapott alapvető attribútuma: a kreatív, önálló Gondolkodás, valamint az egyéni és közösségi Szabadság.

Baráti üdvözlettel: Dr. Drábik János

Kérjük, lehetőségei szerint Ön is, vagy az Ön által képviselt szervezet/közösség járuljon hozzá pénzbeli támogatással ennek a nemes célkitűzésnek a megvalósulásához.

A közlemény sorába kérjük írja be: HÁBORÚ EURÓPA ELLEN film támogatása.

Támogatóink nevét megjelenítjük a weblapon és a filmek vége főcímében is!

Ft
Válasszon fizetési módot!
Személyes adatok

Trianon-Film

A banki utalás elvégzéséhez kövesse az alábbi útmutatót

Felelős kiadó: Juhász János Zoltán   NFT/25737/2020

A utalás címzettje:  Juhász János

Címzett bank:  MagNet Bank

Számla szám: 16200223-10074747

SWIFT kód: HBWEHUHB

IBAN szám: HU61 1620 0223 1007 4747 0000 0000

Külföldön élőknek: Other information

A  közlemény  sorába kérjük írja be, hogy: HÁBORÚ EURÓPA ELLEN Film támogatása

Amennyiben nem járul hozzá, hogy nevét a köszönet nyilvánító oldalunkon megjelenítsük, kérjük az utalásnál a megjegyzés rovatba írja be a NEM NYILVÁNOS szavakat.

Minden hozzájárulást hálásan köszönünk.

 

Köszönjük, hogy adományával támogatja munkánkat.

Trianon-Film csapata:

 

Terms

Adomány összege: 10,000Ft

Céges támogatóink részére egyedi megállapodások keretében, lehetőséget biztosítunk a film eleje vagy vége főcímben cégnévvel, logóval esetleges animációval való megjelenésre.

Nagy öröm és nagy felelősség is a Trianon-film stábja számára, hogy Dr. Drábik János megtisztelt bennünket bizalmával és együtt dolgozhatunk vele!

A XXI. SZÁZAD AZ EMBERISÉG UTOLSÓ ÉVSZÁZADA?

„A nemzetállamok, az európai kultúra végnapjait éljük. A végzetes folyamatok azonban nem csak Európában hatnak. Az összes kontinens, az egész emberi faj került az uzsoracivilizáció kezébe melynek kapzsisága, végtelen mohósága, hatalomvágya nincs tekintettel se élőre, se élettelenre.

Ha megnézzük a világot uraló folyamatokat láthatjuk, hogy  zajlik az emberiség rabszolgásítása, tudatvesztett állapotban tartása. A liberalizmus álruhája, a „multikulti”, a földrészek államainak egyesítése, majd ezek összevonása egyetlen világállam felé, zavartalanul folyik. Nemzetek sora vesztette már el öntudatát. Béklyóban vergődünk.

A „globalizáció” lényege az összeesküvés. Ráadásul olyan gátlástalan, cinikus pusztító erők összeesküvése, amelyek most már közvetlenül fenyegetik létében az egész emberiséget.

A modern ember elfejtette azon, egykor még meglévő organikus értékrendjét, amely segítette őt abban, hogy a természettel olyan harmonikus kapcsolatot építsen ki, amely az emberiség nagy ősi kultúráiban még megvolt, így az ennek nyomán kialakult elidegenedettség következtében közel áll ahhoz, hogy kihaljon, mint a dinoszaurusz.

Létezik és még nyomokban megtalálható a földön az élet kultúrája. Ha visszatérünk ehhez a normához és összhangra törekszünk az élő és élettelen környezetünkkel túlélhetjük ennek a nyomorúságos két évszázadnak a rombolását.”

HÁBORÚ EURÓPA ELLEN

Dr. Drábik János szövegkönyve alapján készülő, egész estét betöltő dokumentumfilm.

Az emberiség elindult a legsötétebb korszaka felé.  Napjainkra ez a létszemlélet, az emberi faj teljes kipusztulását is előidézheti a nem túl távoli jövőben.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A „HÁBORÚ EURÓPA ELLEN” munkacímű új dokumentumfilmünk a 2020-ban elkészített „100 Évvel Trianon Után” dokumentumfilm feldolgozása, frissítése. A film megjelenése óta eltelt 3 év AZ Európát romboló eseményeinek hátterében és az orosz-ukrán háború kiprovokálásáért is ugyanazok a láthatatlan, államok feletti  hatalom urai a felelősök, akik megtervezték, majd kirobbantották, a ma már „elsőnek” nevezett világháborút!

A háború nem ért véget 1920-ban, napjaink drámai eseményei is a „Nagy Háború” folytatása.

Ez a látványos, jól felépített dramaturgiájú dokumentumfilm, a nemzetközi közvélemény számára készül.  Megüzenhetjük vele a világ népeinek, hogy Magyarország még tartja magát és nem tűnt el a nemzetvesztők szándékai szerint a trianoni csonkítás és nemzetgyilkossági kísérlet ellenére sem.  

Az állítások eredeti dokumentumokkal, illusztrációkkal igazolódnak, melyről nemzetközi forgalmazásra, angol nyelvre szinkronizált változat is készül.

A tartalom Dr. Drábik János több évtizedes kutató munkáján alapszik. 

CIVILIZÁCIÓK HARCA

Dr. Drábik János szövegkönyve alapján készülő, egész estét betöltő dokumentumfilm.

Ha visszatekintünk az emberiség kialakulásának folyamatira, látjuk, hogy az két alapvető kultúra harca. Az egyik az életet, a másik a halát szolgálja. Jelenleg a halál kultúrája látszik győzedelmeskedni.  Ha így marad, be is teljesíti küldetését.

Az emberiség világháborúi nem az I-nek nevezettel kezdődtek. A világok háborúja  nagyjából  3 500 ezer évvel ezelőtt kezdődött el, ami véget vetett a békés, építkező, fejlődő Aranykornak. Vége az idillnek, és elindul a világháborúk sora, ami ha jobban belegondolunk, végeredményben a mai napig is tart.

Filmünk ezt a rejtett történelmet mutatja be, remélve, hogy még nem késő és az emberiség, a létéért folytatott küzdelmének végjátékában még fordíthat sorsán.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A „CIVILIZÁCIÓK HARCA” dokumentumfilm a „Háború Európa Ellen” folytatásaként készülő dokumentumfilm.

A világ feletti uralom átvételére mintegy 3 500 évvel ezelőtt született meg az első terv. Ez a terv azóta is létezik és az évszázadok múlásával egyre erősebb alakot ölt. Kik és miért akarják az emberiség feletti végső uralom megszerzését.Kik és mikor készítették el a terveket, amelyeknek  végső fázisához jelen korunkban értünk?

Vajon elkerülhető-e az egész emberiséget végső rabszolgaságba döntő háború, a láthatatlan hatalom céljainak megvalósulása?

Ahhoz, hogy esélyünk legyen, elsőként az eseményeket, aztán az események hátterében lévő szándékot és azok mozgatóit kell megismernünk. Soha nem volt még ettől jobban szükség arra, hogy a világ különböző részein élő nemzetek összefogjanak és lehetőleg egységesen lépjenek fel a szándékai ellen.

Ez a film a leleplezésen kívül utat is kíván mutatni azoknak, akik még nem adták fel és nem akarnak önként az Új Világrend totális kontrollját bevezető Világállam öntudatlan áldozatai lenni.

Egy film, amelyet minden magyarnak látnia kell!

“100  ÉVVEL TRIANON UTÁN”

Tényleg Magyarország volt a bűnös?

Kik szabdalták fel hazánkat 1920-ban? Kinek az érdeke volt Trianon? 100 évvel Trianon után. Egy film, amelyet minden magyarnak látni kell! Egy film, amely tabuk nélkül mutatja be Trianon valódi okait.

“100  ÉVVEL TRIANON UTÁN” DVD

Készült Dr. Drábik János szövegkönyve alapján.

Szereplők: Dr. Drábik János, Dr. Raffay Ernő, Kocsis istván, Juhász János Zoltán

Felelős kiadó: Juhász János Zoltán   NFT/25737/2020

Rendező – Producer: Juhász János Zoltán
Operatőr: Dávid Gyula svc.
Légi felvételek: Juhász Péter
Narrátor: Sinkovits-Vitay András
Zene: Csillag Endre, Uránia zenekar, Kodály Zoltán, Juhász Zsolt
Képarány: 16:9     Hang: 2.0     Játékidő: 157′
 
720

KONKLÚZIÓ

  • Szükség van rá, hogy a világ magyarsága és más kultúrájú nemzetei tudatában legyenek a Magyar nemzet ellen elkövetett merényletnek.
  • Szükség van rá, hogy a történelmi Magyarország minden magyarja egy nemzethez tartozónak érezze magát.
  • Szükség van rá, hogy a magyarság elégtételt kapjon az elszenvedett sérelmekért, a saját jövőjének és a magyar öntudat újraéledésének érdekében.

KÖVESSE MUNKÁSSÁGUNKAT

A múlt valós történéseinek ismerete, a jelenkor háttérinformációinak birtoklása jövőt építő áldozatos, józan, reális cselekvés nélkül nem más, mint az ego önmegvalósító kiteljesítése és hivalkodása az öncélú tudással.

TRIANON-FILM STÁBJA

Juhász János Zoltán

Executiv producer, szerkesztő, rendező

A NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA Kft. program igazgatója. 2015 óta működteti a CMM és a NEXUS TV online médiafelületeit. Közel 2 000 videó, elkészítésében vett részt. Korábbi dokumentum filmjei: Petőfi Visszatért, Devizahitel! Csalás Állami Segédlettel, 100 Évvel Trianon Után.

Dr. Drábik János

Szövegíró, szerkesztő,

Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője. Rendszeresen szerepelt a CMM Tv, az ECHO TV műsoraiban. A Fix TV minden kedden új programot sugároz vele, amelyben aktuális történelmi és társadalompolitikai kérdésekről fejti ki véleményét.

Dávid Gyula svc.

Operatőr

A Magyar Televíziónál formált operatőr. 40 évig élt Venezuelában, egy éve hazatelepült. 1800 reklám és több mint 100 dokumentumfilm operatőre. (National Geographic, Discovery Chanell, Duna TV. etc.) Nemzetközi operatőr díjakat kapott, főiskolák és egyetemek operatőr tanszékeinek tanára.

Juhász Péter

Drón pilóta

Repülősporttal kezdte kapcsolatot a magassággal, 8 éve foglalkozik videók készítésével, Specialitása a légi-felvételek készítése. https://dronozas.com/

Felelős kiadó: Juhász János Zoltán   NFT/25737/2020

Trianon-Film Produkció

Cg. 01-09-195239/29

Adószám: 25022454-1-42

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14.

E-mai cím: info@trianonfilm.com

MagNet Bank: 16200223-10074747

Finanszírozási tervezet

A film széles társadalmi összefogás eredményként valósul meg.

A támogatók szervezetek, vállalkozók, közéleti személyiségek nevét a trianon.com weblapon folyamatosan frissítve közzé tesszük.

TECHNIKAI LEÍRÁS

Képalkotás és regisztráció

Cinema kamerák:

Fujifilm X-T30 II  4K.   / 12 bit

Sony A7s III. (series) 1920 x 1080 / 50 – 100fps.  XAVC – S / 12 bit

Drone Mavic II. Pro Hasselblad 4K.

Go-Pro 07 Black 4K

Optika:

Rokinon prime serie Cine DS – XEEN

Zoom Sigma 18-35 mm.

Zoom Tokina 11-16 mm.

Canon 300 mm.

Kamera mozgás

Ronin MX

Slider Edelkrone Pro – Long

Tilta cage system