Menü Bezárás

Trianon-film – A LÁTHATATLAN BÉKE

Dokumentumfilm tervezet.

Közösségi finanszírozással készülő 2 részes dokumentum-, riportfilm.

A film célja

A CMM TV alkotói közössége a Tudatos Társadalom alapelveit  követve határozta el a Trianon-film - A LÁTHATATLAN BÉKE c. dokumentumfilm elkészítését a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. Egységbe kovácsolni az anyaországban élő, az elszakított területeken lakó és a világban szétszóródott magyarságot az első számú össznemzeti cél megvalósítása, a trianoni békediktátum nemzetközi bíróság általi felülvizsgálatának és a magyar nemzetnek okozott károk jóvátételének elérése érdekében. Felhívni a nemzetközi közvélemény figyelmét a magyarság jogos igényére az igazságtételt és a sérelmek orvoslását illetően.

Justice for Hungary!

Kérjük támogassa Ön is a film elkészítését!

Országos Trianon Társaság

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81148356

IBAN: HU50

Megjegyzés: A LÁTHATATLAN BÉKE

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Dokumentumfilm

Egész estét betöltő, leleplező és formabontó dokumentumfilm az első világháborút kitervelő és végrehajtó erőkről, melyek Magyarországnak a trianoni békeszerződéssel való megcsonkítását is véghezvitték.

Látványos, jól felépített dramaturgiájú dokumentum- és riportfilm, melynek munkacíme: Trianon-film - A LÁTHATATLAN BÉKE

Támogatás – Trianon film

Ft
Válasszon fizetési módot!
Személyes adatok

A banki utalás elvégzéséhez kövesse az alábbi útmutatót

Ha rendelkezik e-bank számlával végezze el az utalást a saját fiókjából.

Ha nem rendelkezik saját bankszámlával, menjen be a lakóhelyéhez legközelebb lévő bankfiókba és bízza meg a bankot az utalással.

A utalás címzettje:  Juhász János

Címzett bank:  MagNet Bank

Számla szám: 16200223-10074747

A  közlemény  sorába kérjük írja be, hogy: Trianon Film támogatása

SWIFT kód: HBWEHUHB

IBAN szám: HU61 1620 0223 1007 4747 0000 0000

Utolsó számlaműveletek

Minden hozzájárulást hálásan köszönünk.

 

Az adományozók részére oklevelet állítunk ki, amit a megadott e-mail címre küldünk meg. Nevüket a trianonfilm.com, KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! oldalán felsorolva megjelenítjük.

Amennyiben nem járul hozzá, hogy nevét a köszönet nyilvánító oldalunkon megjelenítsük, kérjük az utalásnál a megjegyzés rovatba írja be a NEM NYILVÁNOS szavakat.

Köszönjük, hogy adományával támogatja a film megvalósulását.

CMM TV és a Trianon-Film csapata

 

Igazságot Magyarországnak!

A film záróakkordjaként egy olyan tömegjelenetet fogunk felvenni, amikor több százezer magyar ember együtt követeli a diktátum nemzetközi bíróság általi felülvizsgálatát és a jóvátételét. Igazságot Magyarországnak!

Ennek a jelenetnek az előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításában való közreműködéshez keresünk önkénteseket az egész ország területéről.

TOVÁBB AZ OLDALRA

 

 

Terms

Adomány összege: 10,000Ft

Látványos, jól felépített dramaturgiájú dokumentum- és riportfilm. A témát közismert narrátor vezeti. A riportalanyok autentikus, hiteles személyek, akik a történések eredeti színhelyén szólalnak meg. Az állítások eredeti dokumentumokkal, illusztrációkkal igazolódnak. A film bemutatója a trianoni békediktátum 100. évfordulójára tervezett. Nemzetközi forgalmazásra, több nyelvre szinkronizált változatok bemutatására lesz alkalmas. A tartalom független kutatók munkáján alapszik, akiket meg is szólaltatunk.  A forgatást egy alapos előmunkálati, vagyis kutató fázis előzi meg, mely az idő rövidsége miatt nagy erőfeszítést igényel. Szükséges kutatni, hogy melyek azok az alkotások, amelyek már léteznek a témában (vagy éppen készülőben vannak), úgy referenciaanyagok begyűjtése miatt, mint ismétlések vagy az információhiány elkerülése végett.

Általános leírás

Indoklás:

  • Felderíteni, mikor és kik tervelték ki az első és az azt követő világháborút.
  • Nyilvánosságra hozni a magyar néppel elkövetett páratlan igazságtalanságot.
  • Magyar szemszögből vizsgálni a nemzetgyilkossági kísérlet végrehajtását.
  • Elemezni, a háborúba bevont nemzetek körében, mi módon tudta elérni a hatalom, hogy milliók gyilkoljanak és meghaljanak.
  • Részleteiben felderíteni, hogyan jött létre a trianoni békeszerződés, kiknek érdekében született ilyen döntés, melynek következményeként a béke a mai napig „láthatatlan”.
  • Feltárni annak az okait, hogy a magyar kormányok az ún. rendszerváltoztatás után miért nem követeltek igazságtételt és jóvátételt, és miért nem vitték nemzetközi fórum elé a világháborút lezáró trianoni békeszerződés és a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés ügyét.

Előzmények

Az első világháború történelmi fordulópont az emberiség életében. Először fordult elő, hogy emberek millió áldozták életüket egy olyan ügyért, aminek valódi céljairól fogalmuk sem volt. Nemzetek fiai tömegesen hagyták el családjukat, hogy fegyvert fogjanak és a politikusok szavának engedelmeskedve más nemzetek hasonló egyszerű tagjait gyilkolják halomba. Az első világháború kitörésének oka a történelemkönyvek szerint az osztrák trónörökös szerbiai meggyilkolása volt, ami azonban a józan ész alapján nem indokolja, hogy egy francia egy német életére törjön, hogy törökök, kínaiak, japánok, angolok, amerikaiak és sok más nemzet tagjai ezért feláldozzák az életüket, bosszút állva egy merényletért, melynek elkövetőjét elfogták és elítélték. Az első világháború Európából kiinduló globális háború volt, amely összesen több mint 15 millió ártatlan ember halálát okozta.

 

Koncepció

Ma már szinte köztudott, hogy a világháborút előre megtervezték és egy meghatározott céllal robbantották ki. Tudjuk, hogy az elsődleges cél a monarchiák felszámolása volt.  Az Osztrák-Magyar Monarchia, a Német Császárság, az Orosz Cárság, az Oszmán Birodalom, a Kínai Császárság a háborút követően „alkotmányos” adósrabszolgaságba döntve áldozták fel a hagyományaikat őrző nemzeti kultúrájukat valamelyik izmus oltárán. A nép, melynek hagyományait elveszik, megszűnik létezni.

Kiknek és milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy egy addig még soha nem látott mértékű népirtás valósuljon meg a Föld bolygón? Kik tervelték ki, milyen céllal és mikor? 99 évvel a békediktátum aláírása után már tisztán látható, hogy a háború nagymesterei elérték céljukat, hisz az egész világra kiterjedő átrendeződés eredményeként felépült és megerősödött egy, a világot uraló háttérhatalmi erő. Ez a magát is letagadó titkos szervezet nagy lépést tett az ÚJ VILÁGREND, a nemzetek nélküli VILÁGÁLLAM megvalósítása felé. Ehhez az kellett, hogy felszámolják a nemzeti elitek privilégiumait és a helyi gazdaságot még valamelyest védeni próbáló államrendszereket.

A vesztesek csoportja egyértelműen utal erre. Ma már neves kutatók sora, hiteles forrásokra hivatkozva rántja le a leplet a háttérben rejtőző titkos társaságok eredeti szándékáról. Ezek a tények teljességükben és értelmezve még nem kerültek a nagy nyilvánosság elé.

 

Ez a film alkalmas eszköz lesz, hogy megüzenjük a világnak, hogy Magyarország követeli a trianoni nemzetgyilkossági kísérlet felülvizsgálatát. Ennek megjelenítéséhez szükséges egy tömegdemonstráció megszervezése. A Hair-ben, Miloš Forman az 1979-ben bemutatott világhírű alkotásának zárójelenetében nagy tömegjelenettel fejezi ki a vietnami háború elleni tiltakozását.

KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS

RÉSZEREDMÉNY

Trianon-film – A LÁTHATATLAN BÉKE
Beérkezett támogatások összege
1 656 130 Ft
196 adományozó

Hírek, információk, ajánlások

Tartalom

Okozat

Az emberiség történelme a háborúk története. A kezdeti időkben a háborúkat egyéni diktátorok törekvései, vagy az erőforrások szűkössége okozta. Egyszer csak megjelenik egy erő és az általa pénzelt politikai szervezet vagy csoport, amely felhasználva a társadalmi elégedetlenséget, elkezdi szervezni és vezetni az elégedetlenkedőket. Ennek hatására a tömegek manipulálhatóvá válnak, és vakon követik a lázítókat. Meg vannak róla győzve, hogy társadalmi rendszert átalakító változást kell létrehozni, és akkor nekik jobb lesz.

 

A háború

A szabadkőművesség színrelépése.  Szabadság, testvériség, egyenlőség!  Ezek a jelszavak vérontást és társadalmi változást okoztak, de ettől még senkinek sem lett jobb, sőt csak több ellentét keletkezett, hiszen az elégedetlenség gerjesztését szolgáló erő sohasem szűnt meg működni. Kitör a háború és a nemzetek az egész világon megmagyarázhatatlanul egymásnak esnek. Több mint 15 millió halott az eredmény. Rettenetes, többnyire már tudott, de oly könnyen feledésbe merült tényekre is kitérnek a kutatások. Kik a cionisták és mik a szándékaik?

 

A béke

A háború lezárása árulkodik a kitervelők szándékáról. A trianoni békediktátum legnagyobb vesztese a nemzetgyilkossági kísérlet elszenvedője Magyarország. Mi is történt pontosan? Hogyan kerültek ezek a feltételek, meghatározó pontok a diktátumba? Kik szerkesztették, milyen érdeket szolgálva? Kik írták alá? Magyarország ellenségei? Mik voltak a végrehajtásának a körülményei? (Sopron, Balassagyarmat…) A hadban lévő cári Oroszországot végül is egy belső fordulat törte meg. 1917-ben a Lenin vezette bolsevikok átvették a hatalmat Oroszországban. A versailles-i békediktátum hatalmas elégedetlenséget váltott ki a kínai társadalom minden rétegében és ennek nyomán fordultak a kommunista mozgalom felé… és jött Mao. Törökország ősi oszmán szokás szerint az angolok, oroszok, és franciák elleni szent háborúra szólította fel a világ muzulmánjait. Az Oszmán Birodalom szenvedte el a legnagyobb, területi kiterjedését érintő veszteségeket 1920-ban. Musztafa Kemal Atatürk folytatta a harcot a török érdekekért. Egyezkedését a legyőzőkkel a három évvel későbbi Lausanne-ban aláírt béke tetőzte be, amelynek értelmében a Török Birodalom területének majdnem felét visszakapta, a sévres-i szerződés szerint. Amikor az elemzők, a történelemkutatók azt írják, hogy „Németország”, vagy „Anglia érdeke”… hogy „Japán és Kína”, vajon kikre gondolnak, kiket kell értenünk alatta? Hans-ot, Joe-t, Alit? Mert a fronton ők adták életüket. Legtöbbször tömegsírokba dobált névtelen hősök, valójában áldozatok!

 

Következmények

Az első világháború folytatásaként Oroszországban további 20 millió embert ölt meg a lenini diktatúra. Kínában még több áldozatot hozott Mao tevékenysége. A Nagy Háború egyenes következménye a második világégés, amiben további legalább 40 millió embert lelte halálát. A muzulmán szent háború napjainkban is tombol. Nem katonák jönnek, hanem hátizsákos civilek, kerítéseket átugrálva.

Miért? Kiért?

Tehetjük fel a kérdést, hisz az eltelt 100 évben nem bizonyosodott be, hogy valami értelme lett volna ennek a sok áldozatnak. Nem lett bőség, béke, testvériség. Olyannyira nem, hogy most éppen Európa pusztulását nézhetjük végig. A történelmet a győztesek írják, oly módon, hogy bemagyarázzák a legyőzötteknek, hogy most nekik így jobb. Folyamatosan gyulladnak ki újabb és újabb háborúk tüzei. Folyamatosan kísért a III., feltehetőleg az emberiség kipusztulását jelentő utolsó világégés.

 

Konklúzió

„Vesszen Trianon!”

  • Szükség van rá, hogy a földkerekség lakói megismerjék ezeket az összefüggéseket, mert ez a jövőről is szól.
  • Szükség van rá, hogy a világ magyarsága tudatában legyen a nemzet ellen elkövetett merényletnek.
  • Szükség van rá, hogy a történelmi Magyarország minden magyarja egy nemzethez tartozónak érezze magát.
  • Szükség van rá, hogy a magyarság elégtételt kapjon az elszenvedett sérelmekért, a saját jövőjének és a magyar öntudat újraéledésének érdekében.

Kivitelező:

CIVIL MULTIMÉDIA NONPROFIT KFT

Trianon-Film Produkció

Cg. 01-09-195239/29

Adószám: 25022454-1-42

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14.

E-mai cím: info@trianonfilm.com

MagNet Bank: 16200223-10064401

 

Finanszírozási tervezet

A film széles társadalmi összefogás eredményként valósul meg.

A részletes költségvetés az előkészítő szakasz lezárulásával a forgatókönyv elkészítését követően készülhet el.

A támogatók szervezetek, vállalkozók, közéleti személyiségek nevét a trianon.com weblapon folyamatosan frissítve közzé tesszük.

Technikai leírás

Képalkotás és regisztráció

Cinema kamerák:

Black Magic Design Pocket Pro. (series) 4K. Black Magik RAW. /  3:1  / 12 bit

Sony A7s III. (series) 1920 x 1080 / 50 - 100fps.  XAVC – S / 12 bit

Drone Mavic II. Pro Hasselblad 4K.

Go-Pro 07 Black 4K

Optika:

Rokinon prime serie Cine DS – XEEN

Zoom Sigma 18-35 mm.

Zoom Tokina 11-16 mm.

Canon 300 mm.

Kamera mozgás

Ronin MX

Slider Edelkrone Pro – Long

Tilta cage system

Workflow - post production

Media: Samsung T5 SSD / CFAST

Vágás, Special effects,  Fényelés,

Mac Pro, DaVinci Resolve

Final, exibition storage:  DCP – ProRes

Világítás:  LED panel system

 

 

TRIANON-FILM PRODUKCIÓ

Juhász Zoltán

Juhász Zoltán

Producer, szerkesztő, vágó
64 éves. A CIVIL MULTIMÉDIA NONPROFIT Kft. ügyvezető igazgatója. 2016 óta működteti a CMM online médiafelületeit. Közel 900 videó, elkészítésében vett részt.

Dr. Drábik János

Dr. Drábik János

Szakértő-író-szerkesztő
Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.
Rendszeresen szerepelt a CMM Tv, az ECHO TV műsoraiban. A Fix TV minden kedden új programot sugároz vele, amelyben aktuális történelmi és társadalompolitikai kérdésekről fejti ki véleményét.

Dávid Gyula svc.

Dávid Gyula svc.

Operatőr. 68 éves. A Magyar Televíziónál formált operatőr. 40 évig élt Venezuelában, egy éve hazatelepült. 1800 reklám és több mint 100 dokumentumfilm operatőre. (National Geographic, Discovery Chanell, Duna TV. etc.) Nemzetközi operatőr díjakat kapott, főiskolák és egyetemek operatőr tanszékeinek tanára.

Rozgics Mária

Rozgics Mária

Szerkesztő. 65 éves, ötven éve újságíró. Számos médiumnál dolgozott, egyebek között a Zsaru Magazinnál, Új Magyarországnál, Napi Magyarországnál, Magyar Nemzetnél, Magyar Fórumnál, Demokratánál, a Vasárnapi Újságnál. 2002-ben önálló lapot – a Világ Magyarságát - alapította. Mindig a magyarság elkötelezett híveként írt és dolgozott, a jó magyarokat ért sérelmek orvoslásáért küzdött.

Bakonyi Sándor

Bakonyi Sándor

executiv producer

Ludányi Horváth Attila

Ludányi Horváth Attila

Szakértő-író
Szakképzettség: okleveles közgazda, szakkonzul, „újparadigma-elemző” (nemzetiségi kérdések, történelem, Szt. Korona értékrendje, alkotmányossági kérdések, számítógépes technika alkalmazása /bináris kódolással döntéshozatal/ jogi és politikai kérdésekben, maja indián kultúra).

Kiss Gábor hsc.

Kiss Gábor hsc.

Operatőr

Juhász Péter

Juhász Péter

Légi felvételek

KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

74+