Menü Bezárás

100 évvel Trianon után

Közösségi finanszírozással készülő új, 6 részes dokumentumfilm sorozat.

Kérjük támogassa Ön is a film elkészítését!

Országos Trianon Társaság

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81148356

IBAN: HU50

Megjegyzés: 100 évvel Trianon után

100 évvel Trianon után

Dr. Drábik János készülő dokumentumfilm sorozata.

 

A Trianoni diktátum egy történelmi korszakváltás szégyenteljes produktuma

Ugyanaz a hatalom, amely nekünk megcsinálta a Trianoni békediktátumot, ma a tömeges invázió támogatásával valójában egész Európa Trianonját készíti elő. Trianon egy nemzetgyilkossági kísérlet volt, az Európa erőszakos betelepítését szolgáló invázió pedig Európa őshonos kereszténykultúrájú népeit akarja életterüktől megfosztani.

Dr. Drábik János

Meghatározás

6 részes, rövidfilm sorozat a magyar nemzet sorstragédiáját beindító Trianoni békediktátumról.

 

Általános leírás

Látványos, jól felépített dramaturgiájú dokumentumfilm sorozat. Az állítások eredeti dokumentumokkal, illusztrációkkal igazolódnak. Nemzetközi forgalmazásra, angol nyelvre szinkronizált változat is készül. A tartalom Dr. Drábik János több évtizedes kutató munkáján alapszik.  

 

Indoklás

  • Felderíteni, mikor és kik tervelték ki az első és az azt követő világháborút.
  • Nyilvánosságra hozni a magyar néppel elkövetett páratlan igazságtalanságot.
  • Magyar szemszögből vizsgálni a nemzetgyilkossági kísérlet végrehajtását.
  • Elemezni, a háborúba bevont nemzetek körében, mi módon tudta elérni a hatalom, hogy milliók gyilkoljanak és meghaljanak.
  • Részleteiben felderíteni, hogyan jött létre a trianoni békeszerződés, kiknek érdekében született ilyen döntés.

 

Előzmények

Az Államok Feletti Hatalom a brit világbirodalomban, mint inkubátorban erősödött meg annyira, hogy felvállalhatta hosszú távú stratégiájának az új egyközpontból irányított világrendnek a bevezetését. Ehhez első lépésként szüksége volt a termelő kapitalizmust sikeresen megvalósító Németország-nak - mint konkurensnek – a kiiktatására. 

 

Koncepció

A Párizs környéki békék jelezték, hogy korszakváltás történt a világtörténelemben. Az Államok Feletti Hatalom, amely a brit világbirodalomban, mint inkubátorban megerősödött, és képessé vált az új világrend bevezetésére, lecserélte a vesztfáliai békerendszert egy a nemzetközi jogot mellőző új rendre, amelyben már korlátozás nélkül érvényesülhetett az Államok Feletti Magánhatalom önzése, és a hazugság kultúrája. Ez a rendszer keresztényellenes és teljesen kiiktatja az erkölcsöt a nemzetközi kapcsolatokból.

Ennek egyik első áldozata a magyar nép, a magyar nemzet és állama, a történelmi Magyar Királyság volt. Az Államok Feletti Hatalom hegemóniája alatt működő Egyesült Államok elnöke megígérte híres 14 pontjában, többek között a nemzeti önrendelkezés elvének az érvényesítését. A hazugság által uralt párizsi béketárgyalásokon csak a győztesek vettek részt, a veszteseket már csak a döntések megszületése után azért hívták meg, hogy közöljék velük ezeket a róluk, de nélkülük hozott döntéseket. Ugyanez történt a történelmi Magyarország küldöttségével is. Nem engedték a tárgyalóasztalhoz, amikor végül mégis 1920 elején meghívták a Magyar Kormány képviselőit, azokra lényegében „szobafogságot” kényszerítettek, és nem engedték meg számukra a szabad mozgást.

A döntéshozók, köztük André Tardieu, aki háromszor volt francia miniszterelnök, és aki fő megfogalmazója és jóváhagyója volt a magyar nemzetet sújtó Trianoni békediktátum szövegének, elismerte, hogy nem lehetett megengedni sem a Felvidéken, sem Erdélyben, sem a Tiszántúlon, sem a Partiumban, sem a Bánságban, sem a Délvidéken, sem Magyarország nyugati határvidékein azt, hogy szabad választások legyenek. Tardieu megmondta, hogy ha ilyet tartanak, akkor ezek a területek megmaradnak Magyarország részeinek, mert az ott élő lakosság többsége nem akart elszakadni a történelmi Magyar Államtól.

Ugyanezt erősítette meg Masaryk, Benes, Brátianu, Pasics és mások is. Egyedül a magyar néppel, a magyar nemzettel szemben nem tartottak be egyetlen nemzetközi jogi elvet sem: mellőzték a történelmi elvet, az etnikai, nyelvi elvet, és az önrendelkezés elvét is.

100 év után eljött az idő, hogy megkérdezzék a magyar nemzetet a Trianoni békediktátumról. A magyar nemzetet az Európai Unió érvényes elveivel, törvényeivel és értékeivel összhangban megilleti a szabad véleménynyilvánítás Trianonról. Ha mellőzzük a Trianoni békediktátum és az azt megismétlő 1947-es párizsi békeszerződés érvénytelenítését, akkor is van lehetőség arra, hogy a méltánytalanul büntetett magyar nemzet erkölcsi elégtételben részesüljön. Ennek minimálisan magába kellene foglalnia a magyar egyetemek visszaadását Szlovákiában, Erdélyben és a Délvidéken is. Eljött az idő a gyalázatos Benes dekrétumok törlésére Prágában és Pozsonyban is. Ugyancsak itt az idő, hogy legalább néhány pont teljesüljön azokból az ígéretekből, amelyeket 1918. december 1-jén Gyulafehérváron tettek az ott összegyűlt románok. Ennek megfelelően haladéktalanul meg kell adni az autonómiát Székelyföldnek, és biztosítani kell a magyar nyelv használatát a közigazgatásban is.

 

Tartalom

1. rész: Kik az igazi felelősök a Nagy Háború kirobbantásáért? Az Államok Feletti Titkos Elit hogyan készíti elő a háborút Nyugaton?

2. rész: Az Államok Feletti Hatalmi Elit hogyan készíti elő a Nagy Háborút Keleten?

3. rész: Az Osztrák Magyar Monarchia szerepe a Nagy Háborúban

4. rész: Magyarország katonailag megvédhette volna határait, ha belülről nem omlik össze

5. rész: A Trianoni diktátum egy történelmi korszakváltás szégyenteljes produktuma

6. rész: Napjainkban folyamatban van egész Európa Trianonja

 

Konklúzió

„Vesszen Trianon!”

  • Szükség van rá, hogy a földkerekség lakói megismerjék ezeket az összefüggéseket, mert ez a jövőről is szól.
  • Szükség van rá, hogy a világ magyarsága tudatában legyen a nemzet ellen elkövetett merényletnek.
  • Szükség van rá, hogy a történelmi Magyarország minden magyarja egy nemzethez tartozónak érezze magát.
  • Szükség van rá, hogy a magyarság elégtételt kapjon az elszenvedett sérelmekért, a saját jövőjének és a magyar öntudat újraéledésének érdekében.

 

Finanszírozási tervezet

A film az Országos Trianon Társaság felkérésére széleskörű társadalmi összefogás eredményeként valósul meg.

A részletes költségvetés az előkészítő szakasz lezárultával a forgatókönyv elkészítését követően készülhet el. 

A támogatók szervezetek, vállalkozók, közéleti személyiségek nevét a trianonfim.com weblapon folyamatosan frissítve közzé tesszük.

Kivitelező: CIVIL MULTIMÉDIA NONPROFIT KFT

Trianon-Film Produkció

Cg. 01-09-195239/29

Adószám: 25022454-1-42

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14.

E-mai cím: info@trianonfilm

MagNet Bank: 16200223-10064401

4+